Sadova Veche

sadovavechepompstationa

 

Een Europees project van de gemeente en EU zorgde er voor dat Sadova Veche ook waterleiding kreeg. Er werd een pompstation gebouwd en de huizen werden aangesloten op het net. Er werden ook watermeters geplaatst.

 

 

 

 

 

Slatina-Timis Centrum

Tijdens het eerste project van de VZW Geels Roemeniëkomitee, in 1992, kreeg elk huis een wateraansluiting. De moederleidingen  die door de Roemeense overheid betaald werden, waren van metaal. De huisaansluitingen die door het comité betaald werden waren van PE (socorex slangen).

 watermeteraSlatinaaanleggenwaterleiding 2a

 

 

 

 

 

 

 

In 2012 - 2013 werden de metalen hoofdleidingen, die grotendeels waren dichtgeslibt en door roest waren aangetast, in Slatina-Timis centrum door de gemeente vervangen door PE-leidingen. Ook kreeg elke huis een watermeter.

De captatie gebeurde vroeger vanuit de bergrivier. Bij hevige regens kwam er veel zand in de buizen terecht en dit zorgde voor troebel water en verstopte filters in de huizen.  Nu werd het centrum in 2 verdeeld. Een helft krijgt water uit de geboorde putten langs de weg naar de Trei Ape. Dit water kan nog worden opgevangen in het reservoir en van daaruit gaat het  door de nieuwe leidingen naar de huizen.

waterputawaterreservoirsecasa

 

 

 

 

 

 

 

 

De andere helft van het centrum krijgt ook water uit een geboorde put langs de bosweg naar Secas, daar is ook een bovengronds reservoir.

Op het pleintje van Slatina-Mic staat een elektrische pomp op een geboorde put.

Slatina-Timis heeft een gescheiden systeem voor afvalwaters: regenwater en rioolwater. Tegelijkertijd met de aanleg van de drinkwaterleiding werden  de afvoergoten van het regenwater vernieuwd.

Slatinaafvoerregenwater1a

Slatina afvoerregenwatereindresultaata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tot slot kregen de wegen een onderhoudsbeurt en waar nodig een nieuwe asfaltlaag.

 

 Ilova

In 2015 is men in Ilova gestart met het aanleggen van de waterleiding.

 

Sadova Noua

Voor het aanleggen van waterleiding in Sadova Noua werd in 2015 een nieuw project ingediend.