ADR - Actie Dorpen Roemenië

 website  facebook

ADR-Vlaanderen staat voor ‘Actie Dorpen Roemenië Vlaanderen’. Deze vzw is de koepelorganisatie van Vlaamse vrijwilligersgroepen die samenwerken met een partner in Roemenië of Oost-Europa.

ADR-Vlaanderen vertrekt vanuit de visie dat een samenleving wordt gevormd door actieve burgers, die actie ondernemen en op zoek gaan naar elkaar, ook over de landsgrenzen heen. Mensen die samen gemeenschappelijke uitdagingen willen aanpakken en reageren op noden in de gemeenschap. Het zijn de concrete ontmoetingen, contacten en initiatieven van mensen samen die maken dat Europa een Europa van burgers wordt. ADR-groepen dragen hieraan bij door actie te ondernemen, zowel in Vlaanderen als in Oost-Europa.

logoADRADR-Vlaanderen ondersteunt het werk van de lokale Roemeniëwerkingen. De koepel biedt de ADR-groepen een ruimer kader en identiteit, waar de band tussen de lokale groepen versterkt wordt. Deze structuur biedt ADR-groepen kansen tot ontmoeting en uitwisseling met andere groepen, waardoor de eigen werking wordt versterkt en verrijkt. ADR-Vlaanderen fungeert ook als gemeenschappelijke gesprekspartner en belangenverdediger ten aanzien van overheden, nationale pers en  andere externen. Bovendien zorgt ADR-Vlaanderen ervoor dat ADR-groepen informatie en vorming krijgen, of geïnformeerd worden over een extern vormingsaanbod. De thema’s waarover vorming kan worden gevolgd, worden bepaald op basis van vragen en ervaringen van lokale groepen. Zulke pakketten bestaan er onder andere over gezondheidszorg, sociale organisaties, jeugdwerk, afvalbeleid, jumelages, lokaal gemeentebeleid, enz…