logo adam slatina

 

 

 

 

 

   

 

logo FDSClogo Zwitserland 

 

 

 

 

 "Activeren van landelijke gemeenten in het voorzien en opvolgen van thuiszorgdiensten en het vergemakkelijken van de toegang tot medisch-sociale diensten voor ouderen in 5 landelijke gemeenten in Roemenië."

logoADR 3 logo TON 2

Doel van het project:

• het verminderen van de verschillen tussen stedelijke en afgelegen landelijke gebieden in Roemenië
• via het promoten van sociale inclusie, het hebben van gelijke rechten en kansen.
Roemenië bevindt zich op de laatste plaats in Europa op het vlak van uitgebouwde lange termijn voorzieningen voor ouderen en zorgbehoevende personen.
In opvolging van een behoefteonderzoek op het niveau van de TON-gemeenschappen, stelde TON in 2015 een Masterplan 2015-2024 betreffende Medisch-Sociale Diensten die hun noodzakelijkheid bewezen hebben voor de bevolking van landelijke gebieden. De thuiszorgdiensten vertegenwoordigen één van de prioriteiten van dit Masterplan.
Het project heeft de bedoeling antwoorden te geven op verzuchtingen van gemeenschappen en tevens de institutionele capaciteit te verhogen van de aanvragende NGO naast het katalyseren van de oprichting van nieuwe structuren, zowel formeel als informeel, in 5 landelijke gemeenten uit 5 verschillende regio’s van Roemenië. Deze structuren zullen de toegankelijkheid tot thuiszorgdiensten van de zorgbehoevende personen verhogen.
  

 

 De wijze is innovatief:  

• proactieve oprichting van een informele structuur op niveau van elke gemeente dewelke als rol hebben: het verhogen van de transparantie bij het identificeren van cases, participatieve bewaking van de verstrekte diensten (Lokale sociaal-medische gezondheidsraden),
• een lokale begeleider die op zoek gaat naar informeel leiderschap en het proces voor het maken van plannen betreffende het opzetten van lokale diensten, het toezicht houden en de fondsenwerving zal vergemakkelijken.
• een formele lokale NGO als verstrekker van thuiszorgdiensten moet opgezet worden (ADAM),
• coaching om deze nieuwe formele structuur door alle bureaucratische stappen te loodsen,
• de coaching zal tevens het ondersteunen van de organisatorische knowhow om zo’n organisatie (NGO) op te zetten inhouden,
• betaling via het project van een parttime thuiszorg verpleegkundige gedurende 12 maanden in elke gemeente van het project (dit overbrugt de legale minimumperiode om accreditatie zowel als terugbetaling en ondersteuning vanwege de overheid mogelijk te maken, welke nodig zijn om de overleving te garanderen na de projectperiode),
• gedurende de ganse projectperiode zal TON zowel netwerk en promotieactiviteiten opzetten met gemeentebesturen, samenwerkingsverbanden van middenveldorganisaties, Crucea Alb-Galbenă, Caritas, Seniornet, Omenia, enz.,
• aan het einde van het project zal een afsluitende projectconferentie gehouden worden. (September 2017).

 

Noodzakelijke verwezenlijkingen aan het einde van het project en de weg daar naartoe

• opzetten van gemeentelijke teams.
• opzetten ADR-stuurgroep met Vlaamse (Belgische) partners van elke betrokken pilootgemeente aangevuld met gespecialiseerde organisaties & instellingen vanuit Vlaanderen (België). Kick-off meeting had plaats 30/03/16 in Mechelen (B).
• werkmethodes voor gemeenschapsopbouw, plannen voor thuiszorgdiensten / toezicht  en opvolging / fondswerving. 
• opzetten NGO thuiszorg onder vorm van een ADAM (mutualistische organisatie).
• training van minimum 5 beroepskrachten/vrijwilligers per pilootgemeente tijdens een 4-daagse cursus in thuiszorg management (1-2 extra gemeenten kunnen deelnemen aan deze training op eigen kosten). Nijlen-Hodora zijn toegetreden in het project. 
• 5 functionele thuiszorg verstrekkers die voldoen aan de criteria van het ministerie volksgezondheid Roemenië en een aanvraag indienen voor erkenning door het instituut van ziekteverzekering Roemenië.
• ten minste 2 fondswervingsaanvragen per pilootgemeente (publieke en/of private fondsen).
• 100 zorgbehoevende personen bediend met thuiszorg per gemeente.
• een nationale slotconferentie organiseren. Op nationaal niveau pleiten voor blijvende en structurele ondersteuning en financiering thuiszorg.  
  

Piloot gemeenten in het project:

kaart

  

De voorgestelde pilootgemeenten en regio’s binnen het project zijn geselecteerd op basis van hun TON-lidmaatschap en hun bestaande gezondheidsstructuren en -activiteiten. Zij zijn verspreid over verschillende regio’s van Roemenië

1.  Bunesti, gemeente Vriscri, provincie Brasov (Glabbeek)

2. Batar, gemeente Taut, provincie Bihor (Bertem)

3. Armenis, provincie Caras-Severin (Geel)

4. Moldovita, provincie Suceava (Kruibeke) 

5. Dumitresti, provincie Vrancea (Tessenderlo -Limpro)

Mogelijkheid om 2 extra gemeenten mee te nemen met eigen inbreng (gedeeltelijk)

6. Hodora, provindie Iasi (Nijlen) 

 

Betrokken mensen:

 •  Project manager: Cristina Vladu                          •  Assistent project manager: Ioan Suru

cristina vladu 2ioan suru

  

 

 

 

 

 

 

• Begeleiders: 1 begeleider/gemeente die het project in de betrokken gemeente aanstuurt, het creëren van een NGO-thuiszorg ondersteunt, evenals de uitbouw van de thuiszorgdiensten, enz. 
• Verpleegkundige: te zoeken: wordt aangeworven via het project en volgt de thuiszorgtraining (12 maanden parttime salaris voor de 5 pilootgemeenten).
• Vrijwilligers: ten minste 5 vrijwilligers per gemeente rekruteren en inschakelen in de thuiszorg training en thuiszorgdiensten. Opzetten van VIZIDOM is daarvoor een ideale manier. 
 

 

Concrete institutionele setup:

 • Een methodologie voor gemeenschapsvorming zal uitgewerkt worden en toegepast in de 5 pilootgemeenten en nieuwkomers. 
• Een lokale sociaal-medische gezondheidsraad zal eerst gevormd worden als feitelijke vereniging (adviesraad) daar waar nog geen officiële NGO structuur (ADAM) aanwezig is (Viscri, Dumitresti, Armenis, Hodora). Later worden wettelijke NGO’s (ADAMsen) opgericht.
• Deze NGO’s zullen dossiers indienen bij het ministerie van volksgezondheid Roemenië en het instituut Ziekteverzekering Roemenië voor het bekomen van de nodige erkenningen.

 

Leiding van het project:

De projectleiding berust bij TON dat het project uitvoert in samenwerking met ADAMSlatina-Timis. Een raad van bestuur in Roemenië en België wordt gevormd vanuit de betrokken gemeenten.

 

Financies:

 • Het projectbudget is 74.050 CHF (68.034 Euro), met een eigen bijdrage van minimum 8.250 CHF (7.580 Euro) door de indiener TON en zijn projectpartners.
Het totale budget komt dan op 82.300 CHF (75.614 Euro).

 

Duur van het project:

• 20 maanden: 01/03/2016 – 31/10/2017

 

Pers:

thuiszorg ADAMS

 

20 april 2016 

in het medisch centrum van ADAMSlatina-Timis:

krantenartikel in Express de Banat: klik hier

artikel in Striong : klik hier