Digitaal EKG-toestel voor ADAM-Slatina-Timis  

ADAM Slatina-Timiș stapt het tijdperk van “Telemedicine” binnen en gaat voor een EKG-toestel waarbij metingen van bij de patiënt digitaal kunnen doorgestuurd worden naar cardiologen!
ADAM Slatina-Timiș gaat zijn aanbod van diensten aan patiënten uitbreiden zodat beter kan ingespeeld worden op de concrete noden bij gezondheidsproblemen van zijn leden en patiënten in het algemeen. Hiervoor wordt een nieuwe dienstverlening opgestart, waarbij met een speciaal EKG-toestel het elektrocardiogram onmiddellijk digitaal kan doorgestuurd worden via internet naar cardiologen van Caransebes en de polikliniek van Reșița. Zij beoordelen dit EKG “in realtime” en stellen de diagnose: telecardiologie.
Zodoende wordt in rurale gebieden en zeker bij hoogdringendheid, voor de patiënten een verre verplaatsing van hun dorp naar de stad vermeden en kan onmiddellijk ingegrepen worden.
 
Wat zijn de concrete mogelijkheden van zulk gecomputeriseerd EKG-toestel:
2018 EKG digitaal
  • EKG-metingen uitvoeren in het ADAMS medisch centrum;
  • EKG-metingen uitvoeren bij de patiënt thuis;
  • Deze metingen/informatie bewaren en elektronisch doorsturen naar de cardioloog;
  • De mogelijkheid om de EKG’s te bekijken en beoordelen door de cardioloog (op afstand).
De medische staf van ADAMS zal zodoende in de mogelijkheid zijn om direct, in samenspraak met de cardioloog, de patiënt te informeren over zijn toestand en tot de nodige behandelingen of opname over te gaan.
 
Telemedicine levert een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van de medische verzorging en aan de verlaging van de kosten van deze zorg.
Om dit mogelijk te maken, moet ADAMS 7.900 lei (ongeveer 1.760 EURO) bijeenbrengen. Bedrag dat nodig is om zo’n gecomputeriseerd draagbaar EKG-toestel aan te kopen.  
 
Als je deze nieuwe dienstverlening, van het reeds rijke aanbod van ADAMS, een duwtje in de rug wil geven en meewerken aan de verdere uitbouw van het medisch sociaal centrum, kan dat door een vrije bijdrage te storten op rekening nr BE51 0682 1481 9762 van VZW Geels  Roemeniëkomitee met vermelding “digitaal EKG ADAMS”.
 
 
Alvast hartelijk dank in naam van de inwoners van Slatina-Timis en omgeving