Bij het begin van onze jaartelling kwam het Romeinse Rijk tot aan de Rijn en de Donau. Het toenmalige Roemeense grondgebied werd bewoond door de Daciërs, een Indo-Europees  Tracisch volk. De Roemenen waren dus naaste buren van de Romeinen. Deze laatsten voelden zich bedreigd door de frequente invallen van de machtige Daciërs onder koning Decebal. Keizer Trajanus had twee veldtochten nodig, de 1ste in 101-102 en de 2de in 105-106, om Decebal uit te schakelen en Dacia als Romeinse provincie in te palmen.

donaubrug2

Een ongelooflijk staaltje van de bouwkunst van de Romeinen was de brug die keizer Trajanus liet bouwen, 103-105, over de Donau in Drobeta-Turnu Severin. Deze boogbrug had een lengte van 1135m, was 45m hoog en 15m breed. De pijlers stonden 38m van elkaar. Het is de grootste boogbrug die ooit gebouwd is. Ze werd reeds in 270 verwoest door de Romeinen zelf toen  Aurelianus zich met zijn Romeinse troepen uit Dacië moest terugtrekken.  

 

Donaubrug1zuilvantrajanus1

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ganse verloop van de Dacische oorlogen is te volgen op de reliëfs van de Zuil van Trajanus in Rome. Op de foto van een reliëf staat ook de boogbrug en verderop de Dacische  dorpen die in brand werden gestoken.

 

 

Er werd een heirbaan aangelegd door de Karpaten.Op de Tabula Peutingerania, een antieke landkaart, staan alle heirwegen van het Romeinse rijk.

dacia2

Er is goed te volgen hoe de heirweg loopt vanaf Tiartva (=Dierna, Orsova) aan de Donau via Admedia (het kuuroord Baile Herculane), verder naar Ad Pannonios (het legerkamp van Teregova) dan door de dorpen Gaganis (Armenis?) en Masclianus (Slatina-Timis?) naar de garnizoenstad Tivisco (Tibiscum,= Jupa, Caransebes). Over de juiste ligging van Gaganis en Masclianis zijn er weinig bronnen, sommige vermelden Gaganis, andere Masclianus als het huidige Slatina-Timis. Langs de heirweg, die verder doorliep langs Alba Iulia, Cluj Napoca tot in Zalau, waren vele wachttorens en legerkampen waar "cohorten", snelle groepen ruiters, waren gestationeerd om het gebied te bewaken.

De antieke Romeinse kaart is met moderne technieken gereconstrueerd naar een Romeinse routeplanner. Probeer bijvoorbeeld van: Atvaca(=Atuatica Tungruorum, Tongeren) naar Masclianus (=Slatina-Timis). De route zal getoond worden zoals die te vinden is op de Tabula Peutingerania.

sarmizegetusa2

 

Decebal wordt verslagen tijdens de tweede Trajaanse veldtocht in zijn hoofdstad Sarmizegethusa (106). De Romeinen stichtten een nieuwe hoofdstad van hun provincie Dacië met dezelfde naam op 70km van Slatina-Timis langs de weg naar Hateg. Archeologische opgravingen legden de ruïnes bloot van een amfitheater dat plaats bood aan 5000 mensen. Ook ontdekten archeologen een forum, enkele tempels en een aquaduct. De opgravingen behoren tot het werelderfgoed van UNESCO.

 

 

Roemenië werd nu overspoeld door Latijn sprekende kolonisten. De gepensioneerde legionairs kregen er een lap grond en vestigden er zich met hun familie. Ze vermengden zich met de autochtone bevolking. Het volkslatijn werd de spreektaal en bleef dat ook nadat de Romeinen vertrokken tegen het einde van de derde eeuw wegens de steeds verder opdringende barbaren.