In Slatina-Timis zijn verschillende archeologische vondsten gedaan.boek1

  • In 1943 vond men een silex werktuig in Sadova Veche uit het Midden Paleotlithicum (300.000 - 35.000 jaar geleden).
  • Aan het samenvloeien van de Ilova-beek met de Timis zijn overblijfselen aangetroffen van een nederzetting uit de Tiszapolgar en Salcuta cultuur (4.500 - 4000 voor Christus).
  • 600m ten zuiden van de monding van de Ilova-beek en de Timis was er een nederzetting tijdens de Bronstijd. (3.000 - 800 voor Christus)
  • In 1885 werd er een gouden ketting gevonden in de heuvels van Ilova uit de late Bronstijd (1.000 jaar voor Christus).
  • 400m ten westen van de Ilova-heuvel werd een nederzetting van de cultuur van Balta Sarat en Basarabi gevonden (900-700 voor Christus)
  • Er zijn resten van het Romeinse dorp Masclianis en sporen van de heirweg (100 - 250 na Christus).
  • Er was een goudmijn in Slatina-Timis. De goudwinning dateert van de Romeinse tijd en de Middeleeuwen. 

 

grafsteen1In Slatina-Timis werd een Romeinse grafsteen opgegraven. De grafsteen is van Publius Aelius Ariortus. Deze Romeinse magistraat was lid van de vierschaar uit Dierna (Orsova) van 118-138 na Christus. Hij werd vermoord op de heirbaan naar Tibiscum (Caransebes) in Slatina-Timis door de Latronen (Dacische partizanen). De grafsteen (190cm hoog, 73cm breed en 16cm dik) werd opgericht door zijn vrouw Ulpia Digna, zijn zoon en zijn twee kleinkinderen en bevindt zich nu in het Banat Museum in Timisoara.