In het gehucht Sadova Veche bestond er reeds lang een brandweerkorps. In de jaren '90 was er geen korps meer actief maar sedertdien is er wel een brandweermuseum dat door de vader van Anton Grüber, de huidige brandweercommandant, werd opgericht. De twee, door paarden getrokken, brandweerwagens dateren van 1896 en werden gedurende 100 jaar ingezet. In 1995 vierde het korps zijn 100-jarig bestaan.

De stad Geel heeft in 2006 een brandweerauto aan het gemeentebestuur van Slatina-Timis gegeven. De wagen vertrok leeg, enkel beide zijden voorzien van een hoge-druk-systeem.

Door de brandweer Geel werd een lijst opgesteld van het benodigde materiaal om zowel vanuit open water als vanaf hydranten water te nemen en om een uitgebreide lage druk opstelling te maken. De slangen en koppelstukken werden door het gemeentebestuur Slatina-Timis, gecofinancieerd door het Roemeniëcomité aangekocht, uiteraard met de ginds compatibele Storz-koppelingen. 

Maar het korps raakte maar moeilijk gestart. De vele actieven die naar het buitenland vertrokken en de afwezigheid van een commandant die een team kon begeesteren, het deed er allemaal geen goed aan. De burgemeester zag de belangrijkheid in maar toch bleef het aanmodderen. 

In mei 2010 wordt met twee Geelse brandweermannen de brandweerauto getest in de aanwezigheid van de lokale vrijwilligers. Mits wat afstellingen bleek de wagen te functioneren en was hij inzetbaar. Het grootste probleem was het dichtgeslibte waternetwerk. Deze metalen waterleidingen bleken niet te spoelen en vol te zitten met kalkafzettingen. Uit de hydranten kwam slijk. 

Het gemeentebestuur werkte aan een plan om tegen 2013 het ganse waterleidingsnetwerk te vernieuwen en over te schakelen van rivierwater naar bronwater. De VZW Geels Roemeniëkomitee kocht een draagbare Honda-waterpomp om voeding te geven naar de brandweerwagen vanuit oppervlaktewater. 

Anton Gruber werd tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen, juni 2012, als gemeenteraadslid gekozen. Hij woont in Sadova-Veche en stamt uit een familie die al generaties pompiers levert. Hij startte de vrijwillige brandweer terug op. Het Geels Roemeniëcomité steunde hem en tijdens de lente jogging en dorpsfeesten in april 2013 werd ook de brandweer in de kijker gezet.   filmpje: klik hier Marc, een Geelse brandweervrijwilliger zette er zich erg voor in. Oefensessies, besprekingen en een grote demonstratie op zondag na de jogging werden gepland in overleg met de burgemeester. De gift van prima helmen en overalls door de Geelse brandweer was een grote opsteker. Het is een enthousiaste groep van 15 personen, 2 ervan hebben een beroepsopleiding gehad, die onder leiding staat van Anton Gruber. Er wordt regelmatig geoefend en het materiaal wordt prima onderhouden. In juni 2013 behaalde het jonge team de tweede prijs op de provinciale behendigheidswedstrijd voor vrijwilligerskorpsen.                                                                    

brandweercorps2013a
In september 2013 werden nieuwe materialen geleverd vanuit het comité: brandweerlaarzen, koevoeten, breekijzers, betonschaar, geïsoleerd gereedschap en handschoenen. Ook werd een Stihl motorzaag aangekocht.{gallery}albumbrandweer1{/gallery} 

In oktober volgde, tijdens het trainingsbezoek van Marc,  een nog uitgebreidere levering van nieuwe materialen. Om interventies ook ’s nachts mogelijk te maken werden een Honda generator, verlichtingsspots op statief en kabelhaspels aangekocht. Een gereedschapskist, haakse slijper, schoppen, vuurzwepen, bijlen, houwelen… werden eveneens overhandigd. Bijkomend waren er giften van de brandweerkorpsen van Ieper en Dendermonde waarbij ze zeer goede beschermkledij in ontvangst namen. Er was een gift van Brabo brandbeveiliging. Holmatro Nl schonk een complete set hydraulisch bevrijdingsmateriaal. De pompiers van Slatina waren overbluft zoveel kwaliteitsmateriaal voor hun korps… dat praktisch zonder budget moet werken.

Vrijdag 11 oktober werd er een evacuatie-oefening van de school gehouden. Dit verliep vlekkeloos. Opmerkelijk hoe gedisciplineerd en snel de kinderen via de trap uit de klaslokalen naar de speelplaats werden geleid. Dit alles gebeurde in aanwezigheid van officieren van het militaire brandweerkorps van Caransebes.{gallery}brandweerevacuatie{/gallery}Na een bezoek aan de militaire brandweerkazerne in Caransebes werden de mogelijkheden om verder samen te werken besproken. De training met het hydraulisch reddingsmateriaal zou gezamenlijk kunnen doorgaan . De mogelijkheid wordt bekeken om een vrijwilliger uit Slatina een beroepstraining te laten volgen in Timisoara.
De vrijwillige pompiers zitten intussen niet stil. Zij hebben eigenhandig het lekkende dak vernieuwd. De verzakte betonvloer in de garage wordt hersteld. En voor de ordentelijke schikking van hun persoonlijke beschermkledij wordt een afgescheiden ruimte ingericht.

 

brandweer2a

 

In december 2013 zond de nationale TV-zender een reportage op TVR uit over Slatina-Timis. Het medische centrum (ADAMS) kwam aan bod en de commandant van de brandweer werd rechtstreeks geïnterviewd.