Project 'Algemene gezondheidsontwikkeling Slatina-Timis' 1993-1996 met cofinanciering Vlaamse Regering

 

waterput005a

 

De aanleiding van dit project was  de vaststelling dat het water uit de meeste putten in Slatina-Timis niet drinkbaar was. Zonder drinkbaar water en goede algemene hygiëne, deden zich heel wat ziektebeelden en vooral gezondheidsproblemen bij kinderen voor.  Problemen die eigenlijk niet meer zouden mogen bestaan.

 

 

  

Realisaties:

Drinkbaar water: Water gecapteerd vanaf de bergrivier "Slatina" en gaat via het filterstation en reservoir door de moederleidingen, die gefinancieerd werden door de Roemeense staat naar de huizen. Alle huizen werden aangesloten.

           captatie van water uit bergrivier                                                           filterstation

 waterfilterstationawatercaptatie

  

 

 

          

            reservoir in bergen                              hoofdleiding naar dorp                                        huisaansluitingen 

waterreservoirbhoofdleidingwaterleiding006a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieuzorg: Tegelijkertijd met de waterleiding werd ook riolering aangelegd: de moederleiding werd gefinancierd door de Roemeense overheid. De huizen werden hierop aangesloten. Het rioolwater kwam in het waterzuiveringsstation terecht, slibbekkens werden ook voorzien. Er werd een kolkenzuiger aangekocht in Geel. Een stortplaats volgens toen geldende  normen werd aangelegd.

                                                                                                         slibbekkens

slibbekkensa          bezinkput rioolwater                

 waterzuiveringsstation

 

 

    

                                      stortplaats met slibbekkens       stort

                            

 

 

 

 

 lossen van de kolkenzuiger

joskinvacuumzuiger2

 

         stortplaats        stortd

 

  

 

 

 

 

 

 

Hygiëne en Gezonde Voeding: Enkele vrouwen van de Club Femina kregen een opleiding over algemenen hygiëne, het gebruik en de zorg voor drinkbaar water en gezonde voeding. Zij organiseerden op hun beurt lessen per wijk en gehucht voor alle vrouwen. Hiervoor werd een videofilm gemaakt door studenten van de Provinciale Hoge School van Antwerpen.

titelBrochures werden geschreven door de werkgroep "hygiëne", leden van het comité aangevuld door experten waar nodig. Er werden zowel  brochures voor lesgevers als voor deelnemers gedrukt in het Nederlands en in het Roemeens. Deze brochures over persoonlijke hygiëne, hygiëne in het huishouden, gezonde voeding werden achteraf door verschillende comités in hun Roemeense dorpen gebruikt. Ook lessen tandverzorging werden in de scholen gegeven: tandenborstels, tandpasta, stickers werden in het project voorzien.

Er was een uitwisseling van dokters. Geneesmiddelen en medisch materiaal werden aan het dispensarium geleverd. De infrastructuur werd aangepast en het ziekenhuis van Caransebes werd ondersteund.

Permanente begeleiding van de vrouwen- en mannenbeweging gebeurt nu nog steeds via de jaarlijkse jogging van de mannenbeweging. Het weeshuis van Teregova kreeg ook ondersteuning. Een verenigingslokaal werd gerenoveerd..   

 

De officiële ingebruikstelling van de realisaties van het eerste project gebeurde door Minister President Luc Van den Brande (Vlaamse regering) in juni 1997.

corniliavandenbrandea

officieleopeningproject1

 

 

 

 

 

 

 

 

De Roemeense overheid, via de provincie Caras-Severin, had een belangrijk aandeel in deze realisaties, zelfs tot op heden. Het project wordt ook ten volle mee gedragen door de bevolking van Slatina-Timis. De vrouwen vormen een belangrijke doelgroep. Permanente vormingen blijven een noodzaak.

 

In juli 1996 werd een vrachtwagen-kipper MAN naar Slatina-Timis gereden en overhandigd aan het gemeentebestuur. Een Ford transit en een vuilnisophaalwagen vonden ook hun weg naar Slatina-Timis.

vuilniswagen

Mancamion2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook werd in dit project de garage achter het gemeentehuis volledig vernieuwd.

garagenieuw

 garageoud

 

 

 

 

 

 

 

Terwijl dit project gerealiseerd werd, deed de Roemeense staat een geologische studie van de streek. In het park werd een waterbron aangeboord. Het water is drinkbaar. Eerst werd er een betonnen fontein opgezet, die later vervangen werd door een marmeren bron. Nu nog worden hier dagelijks vele jerry-cans en flessen gevuld met water.

bronboring2

bronpark2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het waterleidingsnet werd door de gemeente grondig gerenoveerd in 2012-2013: klik hier